Hej mit navn er Peder Klement Jensen. Jeg er uddannet læge. Har været aktivt medlem af lægeforeningen siden jeg var Yngre Læge.
Har siddet i Overlægeforeningen bestyrelse til 2019. Sidder fortsat i FAS repræsentantskab

Var formand for IT Udvalget Lægeforeningen Hovedstaden, indtil 2017 hvor vi

  • Fulgte udviklingen af Sundhedsplatformen
  • Søger at forbedre de redskaber vi skal leve med et stykke tid endnu
  • Arrangeret møder om Bigdata m.m.

Har på konsulent og hobby basis arbejdet en med IT siden 1985, jeg har også mange andre interesser fx. løb (gennemført 7 marathon), fotografering, slægtsforskning m.m. - se evt. mit CV. eller:
 

Ud over min lægegerning arbejder jeg som anført som IT-konsulent inden for det medicinske område. Jeg programere i (Basic) Visuel Basic, HTML, PHP og Java Script. Jeg har arbejdet med databaser, især MS Access, MySQL og i mindre grad med SQLserver - Meget af det jeg har lavet, har været i samarbejde med Datalog Ole Madsen - se evt mit CV og medicinsk informatik

Jeg har har arbejdet med hjemmesider / Webdesign siden 1996 - den første officielle var for Dansk Ortopædisk Selskab. Denne hjemmesiden er som det ses lavet med Joomla CMS, jeg har også arbejdet med andre open sourse concepter fx:

 

 Peder Klement Jensen

 

Kontakt information 

Skype Me™!
Get Skype and call me for free.

 


Share/Save/Bookmark


Telefonliste BBH

 Hallo World


https://www.youtube.com/watch?v=P93FAynrGLE&index=11&list=PLHamcmcrmHeAr67Ti8YY1GKNE2F0wRiHg

http://www.buildajoomlawebsite.com/

https://demo.joomla.org/

https://vimeo.com/107463665

https://vimeo.com/65221148

https://vimeo.com/65221150

favicon.icohttps://docs.joomla.org/Changing_the_site_favicon

 

BLOG

DRG og Den Danske KvaNtitetsmodel

DRG 2.0

 Alle mine indlæg på UFL

 

http://www.qr-koder.dk/ 

 

http://www.rawshorts.com/

http://peder.dk/home/administrator/

Linkdin link

Lægeforeningen Hovedstaden IT Udvalget

http://www.laeger.dk/LFH-IT

Møde om big data

Undervisning i iPad

https://www.facebook.com/pages/Folkek%C3%B8kken-i-Bryghuset/594493520680080?fref=ts

http://www.surgery101.org/

præsentation til attest udvalg

Oplæg til repressæntant skab

annimation !

Attest.DK

 

http://landing.adobe.com/en/na/products/document-cloud/announce.html 


Google Search Appliance
https://www.google.com/work/search/products/gsa.html
https://www.google.dk/work/search/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=emea-lcs-search-website-leads-dk-dk&utm_content=gsa-bring-intranet

Google Konto:
https://myaccount.google.com/

Sikkerhed:
https://security.google.com/

Kontakter:
https://www.google.com/contacts/

Søge historie:
https://history.google.com/

Scolar
https://scholar.google.dk/

Kalender
https://www.google.com/calendar/

Billeder:
https://plus.google.com/u/0/photos/yourphotos?cfem=1 

Mapmaker:
http://www.google.com/mapmaker

Kolonihavehus


 

Curriculum Vitae for Peder Klement Jensen

 

UDDANNELSE

EFTERUDDANNELSE

ORGANISATORISK

VIDENSKABELIGT

UNDERVISNING

MEDICISK INFORMATIK

ANDET

ANSÆTTELSER

FRITIDS INTERESSER

UDDANNELSE

 

  Teknisk tegner June 1973 -
  Studentereksamen (mat/fys) June 1976 -
  Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns universitet (Hvidovre Hospital) June 1984 -
  Speciallæge i ortopædisk kirurgi September 1998 -

EFTERUDDANNELSE

 

  Dansk Idrætsmedicisk uge kursus i idrætsmedicin ved Forsvarets sanitets skole. Marts 1990 -
  Dansk Ortopædisk Selskabs kursus i AO-teknik Oktober 1991 -
  Nordic conference on The electronic patient record, SAS Falconer Center June 1993 -
  Columnas ortopædiske kirurgi, Århus Januar 1996 -
  Traumatologi, Hillerød April 1996 -
  Mikrobiologi, Ebeltoft May 1996 -
  Forskningsmetodologi, København September 1996 -
  Frakturbehandling, Odense September 1996 -
  SOSA (Sundhedsvæsenets organisation og sundhedsvæsenets administration) Oktober 1996 -
  Sportstraumatologi, Viborg Oktober 1996 -
  Arthrosekursus, Ålborg Januar 1997 -
  Børneortopædi, Århus Februar 1997 -
  Håndkirurgi, Gentofte November 1997 -
  Kirurgisk Patofysiologi, Glostrup Januar 1998 -
  Fod & Ankel kursus, Århus KH Marts 1998 -
  Færdighedskursus, Skejby Marts 1998 -
  Infektionsortopaedi, Gentofte Marts 1998 -
  Menisk transplantation, Bispebjerg September 1998 -
  Exeter protese kursus, Exeter England September 1998 -
  Advanced Trauma Life Support – kursus / certifikat. September 1999 -
  kursus i forsikringsmedicin og arbejdsbetingede bevægapperatlidelser - Arbejdsskadestyrelsen September 1999 -
  Sårbehandlingskonference - Holbæk Oktober 1999 -
  Nordisk Ortopædisk Forenings kongres, Tampere Findland June 2000 -
  European Foot and Ankle Society's 3rd Congress - Stockholm, Sweden June June 2000 -
  Bliv overrasket - og lær noget nyt, Dansk Selskab for Medicinsk Informatik August 2001 -
  The first Scandinavian seminar on fractures in Children, Särö-Göeborg, Sweden September 2001 -
  Advances in Fracture Management for Nordic Countries, Lillehammer, Norway Februar 2002 -
  Danmarks Statistik Seminar, København March 2002 -
  Advances in Fracture Management for Nordic Countries, Lillehammer, Norway Februar 2002 -
  Nordisk Ortopædisk Forenings kongres, Uppsala, Sverige May 2002 -
  The International Skeletal Trauma Course, Flims, Switzerland March 2003 -
  Nordisk Ortopædisk Forenings kongres, Reykjavik, Island june 2004 -
  7th EFORT Congress, Lisboa, Portugal June 4th - 7th, 2005 -
  Advances in Total hip Arthroplasty, Rigshospitalet, København Juni 2005 -
  Superbruger - CSC Opus Medicin, Holbæk August 2005 -
  THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPEDIC SURGEONS' ANNUAL MEETING, Chicago March 22-26/2006 -
  2nd Nordic-Benelux hip Meeting, Vejle Denmark September 21-22/2006 -
  Changing the Culture - Mogenstrup Kro, Næstved November 8-11/2006 -
  Current Concepts in Joint Replacement - Orlando, USA December 13-15/2006 -
  NATA kongres, Linz, Østrig April 16-17/2009 -
  AAOS - New Orleans April 8 - 15. marts 2010
  Swemac fod og ankel kursus, Las Vegas 3 - 8. november 2010
  Swemac fraktur kursus, Linköping 29. sept - 1. okt. 2010
  NATA kongres, Dublin April 6-8/2011 -
  EFORT, Copenhagen 1 - 4. juni 2011
  eHealth Week, Copenhagen 7 - 9. maj 2012
  Ledelse af medarbejdere, Region Hovedstadens lederkursus i 4 moduler over samlet 21 dage 2011
  Siden 1992 deltaget regelmæssigt i Dansk Ortopædisk Selskabs 2 årlige møder -

ORGANISATORISK

 

  Reservelægerådet Rigshospitalet Januar 1997 - Januar 1998
  Suppleant Københavns Reservelæger Oktober 1997 - September 1998
  Suppleant, FAYL repræsentantskab Oktober 1997 - June 2001
  FAYL’s grundkursus for tillidsrepræsentanter May 1998 -
  Tillidsmand, ortopædkirurgisk afdeling: Centralsygehuset i Holbæk May 1999 - 2004,
Overlægeforsamlingen Bispebjerg Hospital 2009 -
  Medlem af Lokal Samabejds udvalg nu MED udvalg ortopædkirurgisk afdeling i Holbæk May 1999 -
  Formand for amtsreservelægerådet Vestsjællands amt June 2000 - June 2001
  Medlem af bestyrelsen i Vestsjællands amts lægekredsforening June 2000 - June 2001
  Medlem af ansættelsudvalget for kirurgi i Region Øst 2001 - (nedlagt 2003) -
  Medlem af MED udvalg i den funktionsbærende enhed for ortopædkirurgi Marts 2002 - Maj 2005 - 2008
  DRG ansvarlig ortopædkirurgisk afdeling: Centralsygehuset i Holbæk Jan 2002 - 2003,
Bispebjerg Hospital 2008 -
  Medlem af biblioteksudvalg for Vestsjællands amts sundhedsvæsen May 2002 - 2008
  Medlem af Dansk Ortopædisk Selskab
  Medlem af Dansk Selskab for Medicinsk Informatik
  Medlem af Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab 2002- 2006
  Medlem af Dansk Ortopædisk Traumeselskab
  Medlem af Dansk Selskab for Hofte- & Knæalloplastik Kirurgi
  Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
  2012 FAS medlem af repræsentantskab
 

2009 med i lægeforeninges IT-udvalg i Region Hovedstaden, hvor jeg har være formand siden 2010 

2013 Medlem af Overlægeforeningens bestyrelse. Herunder:

  • Lægemiddel- og Medikoudvalget
  • Lægeforeningens repræsentantskab
  • Netværk for sundheds-it
  • Attestudvalget
  • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ØST
  • Planlægningsgruppen til Årsmøde

VIDENSKABELIGT

 

 Retroperitoneal varicose veins simulating lymph nodes
Krogh J, Bergmann I, Jensen PK.
Urol Int. 1989;44(5):319-20.
PubMed
 Postcommotionelt Syndrom - Prognostic factors
Benn Duus, Peder Jensen, Henna-Lise Chenufi, Marek Zak & Bjørn Lind
 Long term follow up of Leiomyosarcoma
Jensen, Peder klement; Hansen, Leif Berner; Lund, Bjarne
Scandinavian Orthopedic Association, Malmö, Sweden, June 2 - 5
 Postcommotionelt syndrom - prognostiske faktorer
Benn Duus, Peder Jensen, Henna-Lise Chenoufi, Marek Zak & Bjørn Lind
Dansk Ortopædisk Selskab, forårsmøde, Horsens 1994

  ARTIKLER
  Traumatic total rupture of the musculus pectoralis major tendon
Zerahn B, Jensen PK, Thomsen HS.
Ugeskr Laeger 1996 Feb 19;158(8):1086-7
PubMed
  Local recurrences in giant cell tumour of bone. Long-term follow up of 31 cases.
Lausten GS, Jensen PK, Schiodt T, Lund B.
Int Orthop 1996;20(3):172-6
PubMed Full text
  Relevance of the 112-emergency calls among the clientele of the emergency department of the Herlev hospital admitting office
Holm O, Berlac PA, Jensen PK, Sillesen IB, Fog T, Lausten GS.
Ugeskr Laeger 1997 Mar 17;159(12):1749-51
PubMed
  Instructions on the Internet or Intranet within a department
Jensen PK, Larsen CF.
Ugeskr Laeger 1998 Feb 2;160(6):800-2
PubMed
  Necrosis of the femoral head after kidney transplantation.
Lausten GS, Lemser T, Jensen PK, Egfjord M.
Clin Transplant 1998 Dec;12(6):572-4
PubMed
  Long-term outcome of knee and ankle injuries in elite football.
Larsen E, Jensen PK, Jensen PR.
Scand J Med Sci Sports 1999 Oct;9(5):285-9
PubMed
  Enhanced rehabilitation and reduced pain with pneumatic walker after internal fixation of malleolar fracture: a randomised study of efficacy,
Sten Rasmussen, Kim Pagh Sperling and Peder Klement Jensen
Acta Orthopaedica Scandinavica, 2002
PubMed
  Increasing incidence of club foot with higher population density. Incidence and geographical variation in Denmark during a 16-year period - an epidemiological study of 936,525 births.
Michael R. Krogsgaard, Peder Klement Jensen, Inge Kjær, Henrik Husted, Jan Lorentzen, Berit Hvass-Christensen, Steen Bach Christensen, Klaus Larsen & Stig Sonne-Holm Jensen
Acta Orthopaedica Scandinavica, 2006
PubMed
  INDSENDTE ARBEJDER
  POSTERS
  Body fat distribution and hip fractures
Lauritzen, Jess Brun; Jensen, Peder; Petersen, Michael Mørk; Højgaard, Liselotte & Lund, Bjarne
Scandinavian Orthopedic Association, Malmö, Sweden, June 2 - 5
  Body fat distribution and hip fractures
Lauritzen, Jess Brun; Jensen, Peder; Petersen, Michael Mørk; Højgaard, Liselotte & Lund, Bjarne
The first international symposium on osterporosis and metabolic bone diseases.
  Flowskema Dansk Hoftealloplastik Register
Peder Klement Jensen, Jens Retpen & Hans Henrik Noer
Dansk Ortopædisk Selskab, efterårsmøde, København 1995
  Hipbase (poster & slide show)
Peder Klement Jensen, Jens Retpen & Hans Henrik Noer
Dansk Ortopædisk Selskab, efterårsmøde, København 1995
  Increasing incidence of club foot with higher population density. Incidence and geographical variation in Denmark during a 16-year period - an epidemiological study of 936,525 births.
Michael R. Krogsgaard, Peder Klement Jensen, Inge Kjær, Henrik Husted, Jan Lorentzen, Berit Hvass-Christensen, Steen Bach Christensen & Stig Sonne-Holm
Dansk Ortopædisk Selskab, efterårsmøde, København 2003
  FOREDRAG
  Giant-cell tumor of bone. Long-term follow-up of 31 cases
Peder Klement Jensen, Gunnar Schwartz Lausten, Torben Schiodt & Bjarne Lund
Dansk Ortopædisk Selskab, efterårsmøde, København 1995
  Hipbase
Peder Klement Jensen, Jens Retpen & Hans Henrik Noer
Dansk Ortopædisk Selskab, efterårsmøde, København 1995
  Introduktion til Knæregistret
Peder Klement Jensen & Bjarne Lund
Dansk Ortopædisk Selskab, efterårsmøde, København 1995
  The rotational position of different designs of femoral components in THR.
K L Hermann, N Egund, J E Stürup, P K Jensen, J B Retpen.
Nordic Orthopedic Federation, 1998
  Aircast pneumatic walker reduces pain and nhances rehabilitation after supination-eversion type 4 fractures
Sten Rasmussen, Kim Pagh Sperling and Peder Klement Jensen
Dansk Ortopædisk Selskab, forårsmøde, Odensen 2000
  Indence of clubfoot, metatarsus varus, fibula aplasia and arthrogryposis in Denmark 1983-93
Michael Krogsgaard, Berit Christensen, Steen Bach stensen, Henrik Husted, Peder Klement Jensen, Inge Kjær, Jan Lorenzen and Stig Sonne-Holm
Dansk Ortopædisk Selskab, forårsmøde, Odensen 2000
  Aircast pneumatic walker reduces pain and enhances rehabilitation after supination-eversion type 4 fractures.
Sten Rasmussen, Kim Pagh Sperling and Peder Klement Jensen
AAOS 68th Annual Meeting

UNDERVISNING

 

 MTV-Kursus - fællesudvalget november, 1998 Hjemmeside Kursus for læger - fællesudvalget november 1999, gentaget december 2001 Siden foråret 1999 undervist på Storstrøms amts kvalitets rådgiver uddannelse, i alt 8 gange. Dels om informationssøgning på Medline, Cochrane Library & Internet og dels om kliniske databaser Medunderviser på tværfaglig temadag om Traumer, Centralsygehuset i Holbæk Februar 2000 Undervist de kirurgiske afdelinger i DRG på Centralsygehuset i Holbæk 2001 Det elektroniske Bibliotek - Staffmeeting Centralsygehuset i Holbæk September 2001 Undervisning af yngre læger som tutor og mere formaliseret oftest i fraktur behandling og traume håndtering 1998 - 2004 Undervisningsplanlægger, Ortopædkirurgisk afdeling i Holbæk 2002 - 2005 eLaerning for "The Bone & Joint Decade" om søgteknikker på PubMed 2003

MEDICISK INFORMATIK

 

  Udviklet utallige små programmer, i Dbase og Clipper til løsning af medicinske statistiske opgaver. Siden 1994 udviklet applikationer i Windows miljø, det meste i samarbejde med datalog Ole Madsen. (Januar 1987)
  Design og udvikling af HIPBASE, et registreringprogram (Clipper) til registrering af hoftteoperationer I Danmark. Anvendes indtil et nyt Windows (MS-ACCES) baseret program blev færdigudviklet (UNI-C). (Januar 1992)
  Design og udvikling af MEDSCOPE (Visual Basic 3.0) Et system til registrering af data og billeder fra artroskopiske undersøgelser. Inkluderer bl.a. grammatikstyret modul til udskrivning of operationsdokumentation. (Januar 1996)
  Design og udvikling af nyt (ACCES) registreringprogram til Dansk Hoftealloplastik register, registrering af hofteoperationer I Danmark.. Programmet laves af UNI-C I ACCES (Januar 1996)
  Design og udvikling af pilotprogram til operationsregistrering og planlægning, erfaringer fra dette program er anvendt til design og udvikling af det endelige program "Bookingmster", som bliver lavet af Carl Bro informatik I DELPHI (Januar 1996)
  Design og udvikling af registreringprogram til registrering af knæoperationer I Danmark. Programmet laves af UNI-C I ACCES (Januar 1996)
  Hjemmeside for Dansk Ortopædisk Selskab 1996- 2003
D.O.S
  Medvirkede til sundhedsministeriets: Idé-katalog om elektronisk booking (December 1997)
Idé-katalog om elektronisk booking
  Hjemmeside for ATLS denmark Januar 1998 - 2003
ATLS
  Hjemmeside for Nordisk Ortopædisk Forening Januar 1998 -
N.O.F.
  Registreringsprogram, Medicinsk Endokrinologisk Amb. Bispebjerg Hospital. Til registrering af følgesygdomme hos diabetikere Udviklet til Overlæge Hans Perrrild, Overlæge Michael Lohmann og 1. Reservelæge Jette Vibe-Petersen. (Januar 1998)
  Design og udvikling af smerte registreringsprogram til anæstesi afdelinger i samarbejde med datalog Ole Madsen. Solgt til ASTRA Denmark. (Januar 1999)
  Hjemmeside for ATCN denmark Januar 2000 - 2003
ATCN
  SKS Browser (diagnose, operationskoder m.m.). Udviklet til Sundhedsstyrelsen. (November 2000)
  Konsulent for Sundhedstyrelsen/Carl Bro i forbindelse med IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse (Januar 2001)
  Traumedatabase til Rigshopitalest traumecenter for overlæge Claus Falck Larsen Februar 2001
  Arbejdet med eLaerning og portal opbygning I forbindelse med "The Bone & Joint Decade's" portal Siden 2001
  Hjemmeside for Dansk Ortopædisk Traumeselskab 2006
DOTR.DK
  Californinen i marts 2012, hvor jeg besøgte Veteran affairs medical center i Los Angeles og San Fracisco. Jeg besøgte endvidere Kaiser Permanente begge steder og via Center for Sundhedsinnovation i Region Hovedstaden fik jeg adgang til Sidney R. Garfield Health Care Innovation Center.
  Gennem årende har jeg været involveret i adskillige IT-projekter. På de fleste afdelinge, incl. nuværende har jeg været IT og DRG ansvarlig. I den forbindelse har jeg været med til at implementere Opus Medicin (Vestsjællands amt), Orbit, EPM3, FMK, ESA m.fl. i Region Hovedstaden.

ANDET

 

 Udsendt af WHO til Albanien i forbindelse med registrerings projekt af hospitalsinfektioner (WHOCARE) (June 1995)

  2 dages besøg hos overlæge Michael Lohmann på Bispebjerg Hospitals Sårhelingscenter. (November 1999)

ANSÆTTELSER

 

01.07.84 - 30.06.85KKHH - ortopædkirurgisk afdeling
Vik. Reservelæge

01.07.85 - 31.12.85 KKHH - fysurgisk/rheumatologisk afdeling
Turnusreservelæge
01.01.86 - 07.09.86 KKHH - fysurgisk/rheumatologisk afdeling
Vik. Reservelæge
13.10.86 - 10.04.87 Ljüngby, Sverige - almen praksis
Tilforordnet distrekstlæge
01.05.87 - 14.06.87 Københavns Kommunehospital - ortopædkirurgisk afdeling
Reservelæge i mellemvagtslag
15.06.87 - 31.10.87 Bispebjerg hospital - urologisk afdeling
Vik. Reservelæge
01.11.87 - 30.04.88 Centralsygehuset i Næstved - ortopædkirurgisk afdeling.
Vik. Reservelæge
09.05.88 - 26.08.88 KKHH - brandsårs/plastikkirurgisk afdeling
Vik. Reservelæge
01.09.88 - 31.07.90 Centralsygehuset i Næstved - ortopæd-kirurgisk afdeling.
Reservelæge, hvoraf 6 mdr. som 1. reservelæge.
01.08.90 - 31.12.92 Rigshospitalet - ortopædkirurgisk afdeling.
Reservelæge i mellemvagtslag
01.01.93 - 31.01.94 Rigshospitalet - organkirurgisk afdeling C
Vik. Reservelæge
01.02.94 - 30.06.94 Rigshospitalet - urologisk afdeling D.
Reservelæge i mellemvagtslag
01.07.94 - 31.08.95 KAS-Herlev - ortopædkirurgisk afdeling T
Reservelæge i mellemvagtslag
01.09.95 - 31.08.97 Rigshospitalet - ortopædkirurgisk afdeling.
Kursus reservelæge i ortopædisk kirurgi
01.09.97 - 28.02.98 Rigshospitalet - ortopædkirurgisk afdeling.
1. Reservelæge (fase III)
01.03.98 - 31.08.98 KKHH - ortopædkirurgisk afdeling.
1. Reservelæge (fase III)
01.09.98 - 31.08.99 Centralsygehuset i Holbæk - ortopædkirurgisk afdeling.
1. Reservelæge (fase III)
01.09.99 - 31.03.00 Centralsygehuset i Holbæk - ortopædkirurgisk afdeling.
Vikarierende 1. Reservelæge
01.04.00 - 30.04.04 Centralsygehuset i Holbæk - ortopædkirurgisk afdeling.
Afdelingslæge
01.05.04 - 31.07.08 Centralsygehuset i Holbæk - ortopædkirurgisk afdeling.
Overlæge
01.08.08 - Bispebjerg Hospital - ortopædkirurgisk afdeling.
Overlæge

FRITIDS INTERESSER

 

 Deltaget i diverse motions løb. Gennemført Copenhagen Marathon 2005 har i alt gennemført 8 marathon bedste tid: 03:57:29. Træner til . Er medlem af Sparta Atletik klub

  Siden 1984 kørt alpint skiløb, dog ikke så meget de sidste år
  Dykker certifikat 1996
  Siden ungdommen ivrig fotograf

 

http://peder.dk/joomla/index.php/undervisning/radikal-it.html

 

Jeg håber nedenstående kan være en hjælp for dig til at få IT til at være en hjælp i hverdagen og ikke en pestilens. Jeg vil gennegå nedenstående emner.

 

Personligt har jeg det med IT som med skak - Forskellen er at det jeg laver kan bruges igen og igen. Noget af det kode jeg har lavet for over 20 år siden, kan jeg stadig bruge. 
 

 

Det vil være en god ide, hvis du ikke springer afsnittet QR koder over, da det løbende vil blive brugt. 

 

Noget af det som der bliver vist forudsætte at du har en Google konto (mail) - Jeg har selv tidligere brugt Outlook, Netscape o.s.v. - Men der er ingen som har den funktionalitet og frihed som man har i en Google konto. Jeg kender ingen andre Hotmail systemer eller fx. Facebook, hvor du kan exportere dine kontakter til andre systemer. Men de kan alle importere også i Facebook. Se evt. Jeg er Googlo-man - jeg håber ikke de er onde !

Gmail tillader endvidere at du kan beholde din gamle mail adresse som afsender. Således er fx. alt hvad jeg modtager og sender fra min mail adresse i lægeforeningen (DADLNET.DK), sendt og modtaget fra min Gmail konto. Det betød i første omgang at jeg slap for en masse Spam, da spam filtret i Gmail er yderst effektivt.

 

I mit hovederhverv inden for sundhedsvæsenet er der store muligheder for at lave både en bedre, sikrere og billigere behandling med hjælp af IT - Se evt. mine blog indlæg på Ugeskrift for læger.

 

Du kan her se en kort gennemgang af emnerne Radikal IT 3.0 

 Cool