Se video om diverse arbejder 

Diverse noter: 

Noter om EPJ
 1. Systemet skal naturligvis være intuitivt og nemt tilgængeligt
 2. Det skal gennegående være så meget beslutnings understøttelse som muligt og der må gerne kunne arbejdes på tværs af systemer (nedsat nyrefunktion -> nedsat dosis af medicin) e.t.c.
 3. Det skal være sammenhængende, således at når man er ser en patients data, er det muligt at springe rundt mellem journalnotater, laboratorie prøver, røntgen undersøgelser, medicinering, bakteriologiske / patalogiske prøvesvar o.s.v.
 4. Når der fx. bestilles blodprøver i ambulatoriet, skal det være muligt at man får svaret automatisk og det skal være muligt at lave udtræk, hvor der kun sendes patalogiske prøve svar eller hvis de "stigende" og normale svar gemmes - På samme måde skal det være muligt for anæstesien at bestille prøvesvar som muligør en automatisering af klargøring til operation. (hvis se-K ikke er forhøjet -> da klar til operation)
 5. Når man fx. er i ambulatoriet har man en liste med de patienter man skal se - Når man går stuegang er det de indlagte patienter på afdelingen man har på listen.
 6. Kontaktlæge skal understøttes elektronisk, således at jeg i vides muligt omfang ser mine egne patienter i ambulatoriet til postoperativ kontrol stuegang, rtg. billeder m.m.
 7. Det skal være muligt at lave specifikke udtræk fx. infektions parametre, sammenholt med antibiotika, eller blodfortyndende medicin sammen med blødpøve værdier - gerne grafisk
 8. Det skal være muligt at lave udtræk af specifikke specialer (fx. i forbindelse med tilsyn)
 9. Medicinerings modulet skal være beslutnings understøttende, så man umiddelbart kan se interaktioner og dødelige doser m.m.
  Der skal ligeledes være muligt at lave specifikke udtræk som kan have betydning for anæstesi og fx blødning i fobindelse med operation
 10. Generelt skal der være færre blokeringer og mere log-ning. En sygeplerske ved, hvad man må og ikke må. Hvorfor det ikke er nødvendigt med blokeringer, det kan alligevel ses af loggen, hvis man har gjort noget man ikke må, d.v.s. generelt skal der være mere blød validering og kun hård validering ved deciderede fejl.
  Fx forgik operations planlægningen de fleste steder med et whiteboard inden man fik elektronisk bookning, uden det var noget stort problem at enhver kunne komme forbi og rette i operations programmet - Hvofor skal der så være blokering i et eletronisk booking program, når man kan se af loggen, hvem der har gjort hvad ?
  I den forbindelse vil det være hensigts mæssigt med en hurtig indentificering af brugeren fx. med RFID tag og eller finger aftryk eller lignende. Så der ikke snydes fordi det tager for lang tid at logge på systemet.
 11. Det ville være rart hvis man kunne identificere patienterne via et billede (som naturligvis udskiftes løbende).
 12. Det skal være muligt at trække tidligere diagnoser, og gemme diagnoser som "kroniske" fx. DM (men skal også kunne ophæves igen) (måske bør man ligefrem validere diagnoser, alt efter om de er stillet på speciallæge / special afdeling)
 13. Det skal være muligt at lave spcifikke udtræk til fx. køkkenet (hvad der er relevant for dem - antal af patienter, hvor mange med diabeste kost)
 14. Der må gerne være så mange klinisk databaser a.la. Medscope som muligt til kvalitetskontrol og automatisering. Generelt skal hele EPJ gøres forsknings orienteret, så det mulig gør at finde sammenhænge man ellers ikke ville have fundet p.g.a. for små materialer - Jeg vil tro at man fx. af denne vej hurtigere kunne have funde sammenhængen mellem COX2 hæmmere og blodpropper, man må også formode at det er en bedre data kvalitet, hvis brugerne kan se at data kan bruges til noget.
 15. Medicinprofilen, bør være den eneste database, hvor patienternes medicinereing og recepter opbevares og bør være direkte forbundet med sygehuset's EPM og de praktisernde lægers systemer
 16. Jura kan være livsfarlig for patienterne. Så generelt syntes jeg det skal være den enkelte's patiens fravalg om sygehus / egn læge m.m. må se deres sundheds oplysninger og igen vil en logning kunne bruges til at se, hvem der har været inde på profilen.

Kommunikation:

 1. Personsøgene burde for længst være erstattet med en telefon, hvor det er muligt at modtage SMS i forbindelse med tilsyn m.m. som også skal kunne fungere som diktafon og gå på nettet m.m.
 2. Som sundeheds personale (læger, sygeplejerkser m.m.) bør man udstyres med en email adresse som kan følge en uanset, hvor man er ansat (fx. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). det skal være muligt at  være linket sammen i et "Facebook lignende" fællesskab, hvor fx Sundheds Styrelsen, bestemmer, hvilke autoisationer man er "medlem af" Sygehuset bestemmer hvilke afdelinger man er medlem af, men det skal også være muligt at oprette personlige faglige, sport, fritids grupper på samme måde som i Facebook. Det skal muligt at se dele af oplysningerne på Internettet, en større del på intranettet eller et nationalt "sundhesnet", nogle dele er kun for arbejdsgiveren / lønkontoret og andre kan være personlige.
 3. Der burde kunne afskaffes store mængder papir, hvis det meste foregik via et elektroninsk dokument håndterings system. Kursus ansøgninger, Klagesager, Forsikrings og arbejds skade sager, burde kunne håndteres elektronisk med digital underskrift.

 Nu vi er ved kommunikation - Regler for email etisk forening:

 

 1. Videresend aldrig noget til andre med mindre du er sikker på at det har deres interesse, eller de ikke har modtaget det fra anden side.
 2. Hvis ikke det er absolut tvingende nødvendigt. Vedhæftede aldrig word dokumenter eller lignende som først skal åbnes, når indholdet lige så godt kan stå i mailen - Hvis man aldrig bruger kantinen er det ikke nødvendigt først at åbne en Power Point præsentation for at se der er lukket på grundlov dag.
 3. Hvis det er nødvendigt med en fil eller fx billed, er det praktisk, hvis det kan ligge på nættet, så ikke alles postkasser skal fyldes med de samme filer.
 4. Brug emne eller overskriften til at give modtageren en chance for hurtigt at se om det har hans interesse. Hvis man kører på cykel er man ligeglad med om der holder en bil med lys på personale pakeringspladsen.
 5.